Kontakt

Du kan kontakta oss om du har frågor om föreningen, om medlemskap och konserter vi arrangerar. (Scroll down for English version)

Epost:
seams.info [at] gmail.com

Post- och fakturaadress:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

Organisationsnummer:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2

SEAMS styrelse 2019-20:
ordförande: Paul Pignon
vice ordförande: Eva Sidén
kassör: Thommy Wahlström
sekreterare: Sten-Olof Hellström
webbansvarig: Ida Lundén
ansvarig för Elektron: Girilal Baars
övrig ledamot: Magnus Alexanderson

Email:
seams.info [at] gmail.com

Postal and invoice address:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

VAT number:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2

SEAMS board 2019-20:
chairperson: Paul Pignon
vice-chairperson: Eva Sidén
treasurer: Thommy Wahlström
secretary: Sten-Olof Hellström
webmaster: Ida Lundén
Elektron records: Girilal Baars
board member: Magnus Alexanderson