Julkonsert & Maxworkshop

SEAMS julkonsert på Fylkingen

Måndag 19/12 kl. 19.30

Musik av Roseen, Rosén, Hellström, Enström, Bröndum, Meli, Westman, Norelius, Baars m.fl.

More info: Fylkingen.se
 

Max workshop

Onsdag 28/12, 2012.
Workshop kl. 13 och konsert kl. 18

Sten-Olof Hellström går igenom hur man kan skapa enkla analogliknande syntar i Max.
Konsert/jam på kvällen med deltagarnas nya maxsyntar.
 

Deltagaravgift: 50:- (går oavkortat till mat för deltagarna).
Workshoppen börjar kl. 13.00.
Konsert börjar kl. 18.00.
 

Laptop medtages med Max installerad.  Om du inte äger Max kan du tanka ner en demo på www.cycling74.com och köra i demoläge i 30 dagar.

max workshop