Nominering Ranks kompositionsprojekt

Pär Johansson

SEAMS har nominerat Pär Johansson till RANK kompositionsprojekt.

Lite kort om Pär Johansson, från Föreningen Svenska Tonsättare

Johansson studerade elektroakustisk musik vid Elektronmusikstudion EMS i Stockholm 1995-1997 för bl.a. Anders Blomqvist, Lars-Gunnar Bodin, Andreas Hedman, Jens Hedman, Erik Mikael Karlsson och Peter Lundén.

Johansson har även studerat datavetenskap och akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala Universitet. Han har undervisat i akustik och ljudsyntes på Elektronmusikstudion EMS