Open call: två konserter

Hej medlemmar!

Vi efterlyser bidrag till två av vårens konserter.

  • Nymus i Härnösand lördagen den 21 mars (5 kanaler)
  • Media Artes i Växjö torsdagen den 7 maj (8 kanaler)

Vid dessa konserter prioriterar vi bandstycken/fixed media. Det kommer också att finnas möjlighet att spela live för ca två personer per konsert. För dessa personer utgår gage samt fri resa och boende.

Skicka in verkets titel, längd och antal kanaler, samt gärna även verkkommentar och kort biografi. Skicka inga ljudfiler än. Har ni ett live-bidrag, måste ni även ange på vilken konsert ni vill spela. Maximal längd för bandstycken ca 12 min.

Styrelsen fördelar bandstyckena mellan konserterna, men om någon vill bli spelad på en viss konsert tar vi naturligtvis hänsyn till det. Dock utgår inget gage eller ersättning för resa och boende för medverkande med bandstycken.

Deadline för bidrag är den 17 februari.Anmälan görs till: seams.info[at]gmail.com  

För att delta måste medlemsavgiften för 2015 vara betald innan konserten.
Medlemsavgiften till SEAMS är på 100 kr/år och betalas in på postgiro 486 54 79-2.

Vänliga hälsningar
SEAMS styrelse