SEAMS årsmöte 2015

SEAMS årsmöte den 27 april

SEAMS årsmöte äger rum måndagen den 27 april, 2015 kl. 18.30 i EMS konferensrum. På dagordningen står bl.a. stadgeändring (det obligatoriska höstmötet avskaffas), samt, naturligtvis, val av ordförande och styrelse. Efter mötet bjuder SEAMS på dryck och förtäring.

För att delta måste du ha betalat medlemsavgiften för 2015. Avgiften är 100 kr och betalas in på plusgiro 486 54 79-2.

Vänliga hälsningar
SEAMS styrelse