SEAMS årsmöte 2015

SEAMS årsmöte 2015 kommer (preliminärt) att äga rum måndagen den 27 april kl. 18.30.

På höstmötet valdes Ewert Ekros in i valnämnden. Då inga andra förslag uppkom, uppdrog mötet åt styrelsen att finna den andra personen. Styrelsen föreslår Eva Sidén. Enligt höstmötet ska inval ske via mejl. Om du vill rösta mot styrelsens förslag, så skicka oss ett mejl senast den 15 februari. (Om du röstar ja, behöver du inte göra något.)

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2015!
Medlemsavgiften till SEAMS är på 100 kr/år och betalas in på postgiro 486 54 79-2.

Vänliga hälsningar
SEAMS styrelse