SEAMS årsmöte 2017

Välkommna till årsmötet som äger rum på torsdag 8/6 kl.19.00 på EMS.

Förutom val till styrelse berättar vi om verksamheten under året som gått och om planer för framtiden. Årsavgiften till SEAMS för 2017 är 100kr och kan skickas till postgiro 486 54 79-2

I anslutning till mötet bjuder vi på något gott att äta och drycker.

Vänliga hälsningar
SEAMS styrelse