SEAMS höstmöte 2014

Välkommen till SEAMS höstmöte 2014

Söndagen den 12 oktober kl. 17.00 i EMS konferensrum.
Dagordning bifogas mailutskicket. Efter mötet bjuder SEAMS på öl och vin med tilltugg.

OBS! För att få delta i höstmötet måste du ha betalat medlemsavgiften för 2014.
100:-, till pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS. Glöm inte att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress. Pengarna måste finnas på kontot senast fredagen den 10 oktober. Är du osäker på om du har betalat, vilket ganska få har gjort, kontakta styrelsen. (Det går också att betala avgiften kontant innan mötet – men helst inte.)

Om stadgeändringen: Styrelsen har tidigare fått i uppdrag att utreda frågan om föreningen måste ha två föreningsmöten om året. Vi har nu beslutat att föreslå att föreningen endast ska ha ett obligatoriskt möte. För detta behövs en stadgeändring. Ändringsförslaget samt nuvarande stadgar bifogas. Det krävs 2/3 majoritet på detta möte och enkel majoritet på följande möte för att ändringen ska gå igenom.

Vi vill också passa på att informera om SEAMS höstkonsert
Den äger rum fredagen den 5 december på Kapellet, nära S:t Eriksplan i Stockholm. Ett separat utskick om detta kommer senare, så vänta med att skicka in förslag. Om du vill spela på konserten måste du betala medlemsavgiften för 2014.

Vänliga hälsningar
SEAMS styrelse