SEAMS styrelse för 2019-20

ordförande: Paul Pignon

vice ordförande: Eva Sidén
kassör: Thommy Wahlström
sekreterare: Sten-Olof Hellström
webbansvarig: Ida Lundén
ansvarig för Elektron: Girilal Baars
övrig ledamot: Magnus Alexanderson