Vinterelektronik på Rökridån

Elektroakustiskmusik och live-elektronik med visuals

Lördag den 20e februari KL. 19.00

Rökridån, Rökerigatan 9, Slakthusområdet

Gratis entré


Program

Thomas Bjelkeborn & Koray Tahiroğlu : KET 15′
Lennart Westman & Josef Doukkali: Under Construction 10′
Mari Kretz: Kyma 3′ 20”
Rolf Enström & Thomas Hellsing: Aquapolis (urrupf.) 7′

<Paus>

Per Samuelsson: livestycke för sensorer + video: 10′
Pär Johansson & Sten Backman: Showdown 4′
Tamas Ungvary: Interaction #2 15′
Girilal Baars & Mikko Kallinen: Co-Rotation2 10′

<Paus>

Eva Sidén & Jens Hedman: Sound Cave 15′
Lars Höjerdahl: Love Letter 10′ 25”
Lars Bröndum: Target You 8′ 33”

Bar finns


Programkommentarer och Tonsättarbiografier

KET

This is a journey from the past as KET, the world’s oldest spoken language to the present in KET, audiovisual conversations. The atmosphere revolves around images of the singing Siberian lady O.V. Latikova as the musicians reinvent her singing with new electronic instruments. The sound world of the piece is determined by the individual characteristics of the vowels and emerges from dynamic processing of timbre, mixed with synthetic sounds generated in real time. Each musical instrument in the KET performance, solar panel instruments, mobile instruments and tangible controllers use the real-time vocal stream as the source for creation of sound. The composition explores what is possible when visual reshaping follows music as a subordinate companion. KET is performed by Thomas Bjelkeborn Sweden and Koray Tahiroglu Finland. KET is a research and artistic project at SOPI, Department of Media, Aalto University School of ARTS, Finland.

Thomas Bjelkeborn (f. 1959) är tonsättare, musiker och ljudkonstnär. Han är en av initiativtagarna till IDKA, PUSH festivalen Gävle och Klubb Lamour Fylkingen Stockholm. Han samarbetar ofta med internationella institutioner och internationellt verksamma tonsättare/musiker vid residens i UK, Spanien, Frankrike m.fl. länder samt turnerar ofta i EU med live-elektronik ensemblen SQ/Sound Quartet. bjelkeborn.se

Lennart Westman

komponerade länge huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali. Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare och en av två tonsättare (Jan Sandström den andre) i det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå påbörjade han – i nära samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan ”I Annan Himmel” (eget libretto) och fullbordade denna på Luciadagen 2014. Westmans musik har inte sällan en framträdande tonalitet med expressiva, neoromantiska och andliga drag samt starka kontraster i uttryck och stilistik. Inte minst framträder detta exempelvis i verket Tsunami, ett beställningsverk av Kungliga Filharmonikernas trombon-och tubasektion och uruppfört i Stockholms konserthus år 2009.

Under Construction 10′

Att med tonsättarens öra och fotografens öga fånga och konstnärligt dokumentera en klangvärld och en vardagsdramatik som under en period är oerhört intensiv för att sedan helt tystna är ett inspirerande uppdrag. Under två år har jag och Josef Doukkali i klang och bild följt byggandet av Rosenlundsterrassen på Söder i Stockholm – ett niovånings bostadshus med en yta som en fotbollsplan bestående av 115 bostadsrätter och med inflyttning hösten 2009.

Det har inte varit tal om någon smart marknadsföring från beställaren NCC:s sida, utan fokus har legat på just den konstnärliga aspekten. När videoverket nu är klart kommer det också att fästas på DVD-skivor och skänkas som present till de 115 nyinflyttade bostadsrättsinnehavarna, något som torde vara nytänkande när det gäller mer ”officiell” flyttgröt.

Utöver den kreativa processen har det varit stimulerande att möta yrkesmänniskor som i sin vardag kanske inte är så vana vid att konfronteras med konstnärligt arbete, och nyfikenheten bland byggjobbarna har under resans gång blivit allt större. Skoj var det att höra en armerare glatt ropa till sin kollega: ”han där samlar ljud”, under det att han fäste armeringsjärnet med sin eldrivna ”najomat”, ett arbetsverktyg han tacksamt lovordade som ”Guds gåva till armeraren”, efter åtskilliga års slit med dess primitiva föregångare. Han och najomatens rasslande ljud kom givetvis med i kompositionen.

Min första ljudinspelning på bygget i september 2007 bjöd på tuffa och råa klanger som plankslag, svetsloppor, metalliska sågningar… och förstås armeringsljud. I fonden brummade också låga fiss från gjutningsprocessen, efter det att cementen först transporterats ned i grunden via en så kallad bask. Det inledande starka fortet går efterhand över i ett tyst pianissimo med väsljud från spackling och penseldrag.

Vad gäller klangmaterialet så är det intressant i just sin obearbetade råhet och inbjuder därför inte direkt till något omfattande processande i datorn, vilket ofta är fallet när det gäller elektroakustisk musik (EAM) som detta i grunden ju handlar om. I likhet med tonsättaren Hanna Hartman – som i princip aldrig förändrar och knådar sina ljud med hjälp av digital programvara – menar jag att källmaterialet är tillräckligt originellt i sig. Det intressanta blir att form- och strukturmässigt sätta samman – komponera – alla de komplexa analoga och konkreta ljuden ute på byggets makrovärld till ett intressant musikverk i samspel med bilderna. Genast vid första inspelningen inser man ju hur varierat det kan låta från alla de skiftande ljudstationer som finns på en stor byggarbetsplats där olika grupperingar av arbetare är i gång samtidigt.

Viktigt i sammanhanget är att de boende själva ska kunna ta till sig sin inflyttningspresent, och kanske musikalisk ”tillgänglighet” tror jag också kan borga för att de ska vilja spela upp vårt videoverk, förhoppningsvis då med högklassig ljud- och bildåtergivning. Så jag kan bara stillsamt hoppas på att Under Construction kommer att fängsla mottagarna i samma grad som hugskottet jag fick på min balkong ovanför Rosenlundsterrassens byggplats hösten 2007 där jag stod med en kopp kaffe i handen och inspirerades av alla intensiva ljud och klanger som strömmade mot mig och lite vemodigt insåg att dessa ju så småningom skulle dö ut. Och var det buller jag hörde, ja då ville och vill jag visa att även så kallade oljud kan bli till unik och dramatisk musik.

Lennart Westman

Mari Kretz

har intresserat sig för de ohörbara ljud och signaler som finns omkring oss, så som akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor, signaler från rymden och elektriska signaler och ljud som genereras av inre organ och nervsystemet i människans kropp. Genom samarbeten med forskare, läkare och ingenjörer inom astronomi till medicin har Kretz visualiserat och gjort dessa knappt märkbara poetiska världar hörbara i ljudinstallationer och elektroakustiska verk. www.marikretz.se

KYMA, 3,20
Super8 film till DVD

Rolf Enström

Enström kan blicka tillbaka på en fyrtiofemårsperiod som tonsättare. Verkförteckningen upptar ett sjuttiotal verk och omfattar ett antal mycket genomarbetade kompositioner av hög konstnärlig kvalitet. Flera av hans stycken har blivit ”klassiker” och uppskattade repertoarstycken såväl i Sverige som utomlands – exempelvis ”Directions” (1979 ), Slutförbannelser (1981 ), Tjidtjag och Tjidtjaggaise (1987 ) vilket erhöll ”Prix Italia” samma år, flera kortfilmer tillsammans med Thomas Hellsing. SACD-produktionen ”Quarks” belönades med ”Manifest-priset” 2008. Det senaste större verket ”Echelon”, beställt av Sveriges Radio var Sveriges bidrag till Prix Italia 2015 i kategorin musik.

Numera konstruerar Enström även sina egna elektroniska instrument, nu senast ”Orben” med vilken han gett konserter med i Stockholm och New York. Rolf Enström är en tonsättare som hela tiden söker nya vägar och prövar nya uttryckssätt, något som ofta lett honom till att kombinera musiken med andra konstarter, framför allt bildkonsten och litteraturen.

Dramatiska uttryck har alltid lockat Enström som gärna arbetar med starka kontraster; det häftiga utbrottet och pausen / tystnaden är viktiga element i hans musik. Ofta nog kan musiken vara brutal och våldsam, laddad med ett dramatiskt allvar, men ibland tycker man sig också finna den enströmska glimten i ögat insmugen någonstans i form av något oväntat litet ljud. Enström uppvisar också en väl utvecklad känsla för form i sina kompositioner.

Thomas Hellsing

fotograf och bildkonstnär. Studerade musik- och konstvetenskap vid Göteborgs universitet, därefter studier vid musiklinjen vid Kävesta folkhögskola i Örebro 1975-77. Under åren 1981-82 utbildade han sig till musikproducent vid Stockholms universitet och har därefter varit verksam som producent, fotograf och datakonsult. Thomas Hellsing har gjort bildspel tillsammans med tonsättaren Rolf Enström under många år. Bildspelen har visats vid musikfestivaler både i Sverige och utomlands, bl a Berlin, Bourges, Amsterdam, Linz, Söul, Oslo och Köpenhamn. Hans bilder är publicerade i tidskrifter, böcker, bokomslag och skivkonvolut. ”Asylen” representerade Sverige under Världsmusikdagarna i Köpenhamn, september 1996. Bildspelet ”io” uruppfördes samma månad under Stockholms Elektronmusikfestival. Bildspelsfilmen ”Signs” sändes ett flertal gånger i SVT under åren 2008-2011.

Aquapolis är ännu en inre resa och trots att en del bilder ser ut att vara tagna med rymdteleskop, härrör de i högsta grad från jordytan. Bilder på vattenpölar, sönderkörda skogsvägar, interiörer från katedraler, skrotupplag och bilder från ratade och glömda platser under motorvägar. Skönheten finns där och kan tas fram med rätt teknik och tålamod. Skörheten och den milda aggressionen i musiken matchar bildsekvenserna och bildar en helhet som det är svårt att säga vad den utsäger. Undanglidandet manar fantasin.

I arbetet har dessa programvaror använts: MAX/MSP, Logic Pro, SpectraLayers Pro, Adobe Photoshop, DarkRoom, Motion, Final Cut.
”Aquapolis” gjordes med stöd av Helge Ax:son Johnssons Stiftelse och färdigställdes 2016.

Per Samuelsson

Verksam inom ton & ljudkonst sedan 1984. Har sedan 2001 fokuserat allt mer på uppdrag som tonsättare, ljudkonstnär, ljuddesigner, och musiker i elektroniska experimentella sammanhang. Komponerar mestadels elektroakustiska verk och ljudkonst, ofta för flerkanaliga högtalarkonserter i surround, installationer, liveelektronik, videokonst och för liveuppförande. Som ljudkonstnär arbetar Per ofta med interaktiva verk där besökarnas rörelser är viktiga för uttrycket. Även tillsammans med andra konstnärer arbetar Per med ljud på ett sätt där det klingande resultatet alltid står i fokus. Kännetecknande för skapandet är att arbeta med helheten isf att fokusera på enbart kompositionen eller vissa instrument. Blandar gärna olika arbetsmetoder, synteser och instrumenteringar på ett okonventionellt sätt där slutresultatet är det viktiga. Klangromantiker. Med basen i Sverige, men en stor del av framföranden sker i länder som Frankrike, Holland, USA, Spanien, Chile, Usla, Kanada, Turkiet, Portugal, Mexico, Colombia, Storbritannien mm.

Proximity
Längd: 10.00
Uruppförande: 2014-10-28, Kafé Frekvenz

Relationen mellan objekt, levande organismer och andra materia har en på förhand bestämt relation, där de förhåller sig till varann genom sina respektive inbodda egenskaper. Regler har kommit till för hur dessa relationer förhåller sig till varann och de förväntas hållas oförändrade. Vid minsta oväntade momentum skapas en irritation mellan objekten och en disharmonisk relation uppstår.

Pär Johansson

(f. 1972) komponerar elektronmusik och arbetar som musikbibliotekarie. ”Min musik är ofta berättande, narrativ, och innehåller ibland omedelbart igenkännbara ljud, men den är knappast program­musik i traditionell mening, även om jag ofta hämtar inspiration ur litterära eller filosofiska källor. Inte heller är den konceptuell ljudkonst, eftersom det estetiska utförandet för mig är lika viktigt som de bakomliggande idéerna. Avsikten är att musiken skall kunna avnjutas också utan kännedom om idéinnehållet.” www.parjohansson.se

Showdown av Pär Johansson & Sten Backman: (2003/2008) 3’58”
Showdown är en kräftkanon, en helt symmetrisk komposition där två identiska skikt ljuder samtidigt, men där ett av dem är vänt bak och fram. Stycket låter alltså likadant vare sig det spelas fram- eller baklänges. Verket beställdes av EMS/Rikskonserter för Fylkingens 70-årsjubileum hösten 2003. Videoversionen tillkom 2008, och filmen skapades av bildkonstnären Sten Backman. En stor del av ljudmaterialet är inspelat på Oxelösunds Järnverk, för vilket jag tackar SSAB Oxelösund och dess guide Teuvo Tuukkonen.

Tamas Ungvary

1957-67 medlem i Ungerska Filharmoniska Orkester.
Dirigentstudier (1964-69) och diplom på Universität Mozarteum i Salzburg (Österrike).
Dirigering i Ungern, Österrike och från 1969 i Sverige.
Tonsättarverksamhet från 1972 med specialinriktning på data- och elektroakustisk musik.
Lärare och konstnärlig ansvarig på Stiftelsen för Elektroakustisk Musik i Sverige (EMS) till 1993.
Grundare (1985 ) och ledare för forskargruppen “Kineto Auditory Communication Research” (KACOR) verksam 1989 -2001 vid KTH I Stockholm.
Från 1991 tills 2002 var Ungvary ansvarig huvudlärare i ”Computermusik und neue Medien” vid ”Universität für Musik och Darstellende Kunst in Wien”.
För sina insatser att integrera konst och vetenskap utnämdes Ungvary av den Österrikiska Regeringen till professor.

Från 2003
lärarutbildning i Qigong vid Qigong Akademien
Basutbildning i Mental / Visuell / Fysiologisk Kinesiologi mm vid Svenska Kinesiologiskolan
Silva Mind control – diplom
Interaction No. 2 for organ and tape
Interaction No. 2 for orgel och tonband (1979) växte fram ur tre grundföreställningar. Den första var att klangligt sammansmalta orgeln med de elektroniska klangerna, men också använda elektroniken som en ”förlängning” av orgelklangen. Den andra var användningen av en komplex fasf6rskjutningsteknik, genom vilken en komplicerad men anda pulserande rytmik kunde skapas. Den tredje var en utmaning till organisten att genom en fri men anda exakt notation göra honom till medskapande inom definierade stilistiska och uttrycks mässiga ramar. Bandet är genererat med hjälp av komponistens eget realtidsprogram för additiv syntes CHOR.

I kompositionens första inledande skede definieras de företeelser som ömsesidigt kommer att bestämma varandra. I andra delen utvecklas vaxelverkan bl a mellan orgelns klang och den datagenererade klangen mellan nyanserad orh enfaldigt rhytmik, mellan maskinell orubblighet och månsklig anpassningsf6rmaga. Rollerna kastas om och om igen, inverkan och återverkan prövas och utvecklas tills den gemensamma nämnaren har infunnit sig.

Lars Bröndum

är tonsättare och live-elektronikmusiker. Lars arbetar ofta med interaktion mellan akustiska och elektroniska instrument och hans musik utforskar ofta gränslandet mellan noterad musik och improvisation. Bröndums musik har uppförts i bl.a. Sverige, Japan, Skottland, Litauen, Lettland, England, Ryssland, USA, Spanien och Mexico. Lars senaste album “Fallout” vann Manifest 2016 priset i kategorin Experimentell Musik.

Target You 8’33” (2014) Fixed Media & Video.
Target You” är en del ur sviten ”Music for Propaganda film.” Nykomponerad musik av Bröndum till propagandafilmer från 50-60-talen.  Kompostionen har uppförts i Youngstown och Stockholm.

Sidén Hedman duo

Jens Hedman (f. 1962) är sedan en lång tid ett etablerat namn inom svensk elektroakustisk musik. Hans musik har framförts över hela världen och han har fått flera priser i internationella musiktävlingar. Hedman komponerar både instrumental och elektroakustisk musik. Han kombinerar ofta sin musik med andra konstnärliga uttryck. För Hedman är det rumsliga innehållet i musiken mycket viktigt och många av hans verk utforskar rymd och rörelse genom att utnyttja multikanalteknik.

Eva Sidén (f. 1957) är en svensk kompositör och konsertpianist. Hon är specialiserad på nutida musik och gör uruppföranden av nya verk, konsertföreställningar, ljudinstallationer och nya kompositioner för instrument och elektronik. Sidén har framträtt vid många kända festivaler, konserthus och konstmuseer över hela Europa, i Syd- och Latinamerika och i de nordiska länderna. Hon samarbetar ofta med bildkonstnärer, skådespelare/regissörer, dansare/koreografer, arkitekter och poeter. www.evasiden.se

Sound Cave. EAM Fyrkanal och video 15′
-Sound Cave komponerades ursprungligen till ett uruppförande i Klaemintsgjogv-grottan på Hestur-ön, Färöarna.
I kompositionen har vi bland annat använt inspelade ljud av vatten och ljud från flygelns rika klangvärld.
-Klaemingsgjogv-grottan har en mycket speciell akustik, med långa efterklanger, ett naturligt reverb som vi använt i verket. Vi har också inspirerats av den speciella naturen som finns i Västnorden.
Ljud av vatten interagerar och samspelar med den komponerade musiken.
-För denna konsert har vi gjort en särskild version med video.

Lars Höjerdahl

(f. 1947) med hemort Gävle. Har utbildats på IDKA (Institutet för Digitala Konstarter), Gävle.
Spelad och visad på många festivaler och konserter såväl i Sverige som världen över. Förutom EAM så är Bild och Videokonst vitala delar i den konstnärliga gärningen. Arte-Povera heter den studio (förutom IDKA studios) där allt har sin tillblivelse. www.arte-povera.se   lars.hojerdahl@hotmail.com

Love Letter 10′ 25”
Svart botten – Rummet. Lite rött, andra färger också. Svart botten igen. Elden
är brevets bärare. Bakom gallergrindar ett rop. Hest. Mer mer! Glasklotets rundel, mjuk
fingersättning. Nerven. Allt det andra nån slags viktig utfyllnad. Mer än kuddens dun, faktiskt.

Girilal Baars

Girilal Baars är tonsättare och vokalist baserad i Uppsala. Han är aktiv både inom den elektroakustiska musiken och inom vokal musik.. De senaste åren har Girilal utforskat olika aspekter av vokal folk musik medelst den nutida musikens estetik och metoder. Han avslutade nyligen sin doktorsavhandling i komposition på temat ”Ballads and Ohms”. 2008 komponerade GB stycket Litanies in Zero Kelvin, utvalt som ett av Sveriges bidrag till de Nordiska Musik Dagarna i Oslo, 2009. 2009-2010 ledde Girilal ett projekt för att skapa ett sceniskt verk för två röster baserat på Karin Boyes Kallocain. ”Kallocain – an Opera for Two Voices” hade premiär på Kalvfestivalen in augusti 2010. Under 2013-2015 har han han blivit inbjuden att framföra sin musik vid festivaler i bl.a. Toronto, Belfast, Perth (Australien), Tanjung Malim (Malaysia), Kaunas, Vaasa, Guadalajara (Mexico), Tallinn, Lissabon, Berlin, Ghent, Riga, Fullerton och New York (USA), Turin (Italien) och Hedesund.