Seams beställer ny EAM

Hanna Hartman - Photo Helga Brekkan

Tack vare vare Kulturrådets stöd för samverkan med komponist kan SEAMS stolt berätta att vi har beställt ett nytt verk av tonsättaren Hanna Hartman. Verket med titeln Sammansatt gruppblixtsken kommer att uruppföras i Wien, oktober 2020 där SEAMS gör en samarbetskonsert tillsammans med Österrikiska tonsättare.

”Sammansatt gruppblixtsken bygger på ljudinspelningar av olika typer av vävstolar, vävmaskiner. och av inspelningar av Buchla synthesizer som görs på EMS, Stockholm.
Jag kommer att spela in både gamla och moderna vävmaskiner som fortfarande är i bruk eller finns på museum. Inspelningar från bl.a Borås textilmuseum, Almgrens Sidenväveri i Stockholm och Brandenburgische Textilmuseum i Forst.”

Hanna Hartman är född i Uppsala, internationellt verksam som tonsättare och ljudkonstnär och har bl a fått det tyska Karl-Sczuka-Preis, liksom Föreningen Svenska Tonsättares Rosenbergpriset.