Svensk Musikvår + SEAMS!

På förekommen anledning begränsas tillträde till konserten enligt följande: deltagande tonsättare, tonsättarnas gäster, SEAMS styrelse samt SMVs ledning. Konserten kommer att sändas live på Svensk Musikvårs youtube-kanal.

I samarbete med festivalen Svensk Musikvår – Festivalen för svensk konstmusik, presenterar SEAMS en konsert på Fylkingen under titeln From MONO to MULTI.

lördag 21 mars 2020 – 19:00
Fylkingen
Fri entré

19.00 Lilla scenen

Rolf Enström (1951): Orben, 2.0  10’ 2015/2020
(förinspelat live-framträdande)

19.30 Salen

Lars Gunnar Bodin (1935): The Enigma engines 2.0 (2004) 10’57”
(fixed media)

Paulina Sundin (1970): Med lekande kval 5.0 3’11’’ (2001)
(fixed media)

Torbjörn ’Knyst’ Bellind (1974): Elektronrör #2, 2.0 (2020) uruppförande 10’
(live-elektronik)

Lars Bröndum (1961): Cinders and Sand, 2.0  (2019) 8’18’’
Uruppförande av version för fixed media och video

Eva Sidén (1957): INSIDE (2019) uruppförande, 15´,
Piano och elektronik 7.0 Video.Paus

ca 21.00

Thommy Wahlström (1968): Invention for EA, one speaker no.18
Subtitle: En melodisk rörelse, 1.0 , (2019) uruppförande, 5’ 
(fixed media)

Susanne Skog (1965): Utrecht, (2016) 4.0, 8’
(fixed media)

Jonas Broberg (1962): Action Sonore (2020), uruppförande, 10’
(live-elektronik)

Helene Hedsund (1963): Passio, (2019), 8.0  9’12”
(fixed media med video)


Välfärdsorkestern
Liselotte Norelius (1961): Goda Nyheter, 2 kanaler, (2020) uruppförande,10’ 
Sören Runolf  (1954)         
(live-elektronik)