SEAMS konsert på BIMESP

Lars Gunnar Bodin

Sidén Hedman duo är inbjudna till BIMESP – International Biennial for Electroacoustic Music of São Paulo, och har i samband med det valt ut följande verk till SEAMS konsert med svensk EAM under biennalen:

Susanne Skog Utrecht 2016 8m 4.0
Jonas Broberg Brushes and Pins 2013 7m 30s 2.0
Lars Gunnar Bodin The Enigma Engines 2004 10m 57s 2.0
Ida Lundén Est Ce Que Vous Croyez Aux Fantomes 2018 9m 12s 2.0
Jens Hedman The Power of Sound 2017 10m 37s 8.0
Paul Pignon Mechanical Cartoons 1984 7m 26s 2.0
Savannah Agger Undercurrents 2016 10m 18s 17.4

Biennalen skulle ha ägt rum i juni 2020 men är framflyttad till december 2020.