the Sounds Around Me – Wien

Call for Works – deadline fredag 17 april!

Vi efterlyser bidrag från SEAMS medlemmar till festivalen the Sounds Around Me 1-3 okt, där SEAMS deltar med en eller två konserter. Det kan vara både fixed media och live-elektronik. Med tanke på högtalaruppsättningen är mångkanaliga/akusmatiska stycken högst intressanta, men inte uteslutande. Även visuals kan ingå.
Festivalledaren Thomas Gorbach behöver veta vilka verk som ska vara med ganska omgående, därför behöver vi ditt bidrag senast fredag den 17 april.

Skicka ditt bidrag via någon sändtjänst till seams.info (snabel-a) gmail.com