Ny styrelse 2021-22

SEAMS logo

SEAMS styrelse

Vid Årsmötet den 12/6 beslutades att sittande styrelse väljs om för kommande år.

Styrelsen 2021-22

Ordförande: Paul Pignon
Vice-ordförande: Eva Sidén
Kassör: Thommy Wahlström
Sekreterare: Magnus Alexanderson
Webbansvarig: Mari Kretz
Elektron Records ansvarig: Girilal Baars
Ordinarie ledarmot: Sten-Olof Hellström