Ny styrelse 2022-23

SEAMS logo

SEAMS styrelse

Vid Årsmötet den 23/5 beslutades att följande styrelse väljs för kommande år.

Styrelsen 2022-23

Ordförande: Paul Pignon (omval)
Vice-ordförande: Eva Sidén (omval)
Kassör: Thommy Wahlström (omval)
Sekreterare: Amit Sen (nyval)
Webbansvarig: Mari Kretz (omval)
Elektron Records ansvarig: Girilal Baars (omval)
Ordinarie ledamot: Sten-Olof Hellström (omval)

Revisorer: Hans Parment, Jonas Boberg,
Revisoruppleanter: Torbjörn Bellind
Valberedning: Jonas Boberg och Torbjörn Bellind