SEAMS höstmöte 2014

Välkommen till SEAMS höstmöte 2014 Söndagen den 12 oktober kl. 17.00 i EMS konferensrum. Dagordning bifogas mailutskicket. Efter mötet bjuder SEAMS på öl och vi...

SEAMS höstmöte 2013

SEAMS höstmöte 2013 för medlemmar SEAMS Höstmöte, söndagen den 10 november, 2013. Kl 17.00. Vi ses på EMS i konferensrummet.