Konsert i Wien

Echoes around me Festival, 1-3 okt i Wien.

SEAMS deltar på den årliga festivalen Echoes around me Festival med två konserter i Vienna Acousmonium. För program för alla konsertdagarna läs mer på hemsidan: theacousmaticproject.at.

Hanna Hartman – Fog Factory, 12 min – Uruppförande
Mari Kretz – The Atmosphere, 7,39 min
Lise-Lotte Norelius – Snömos, 15:25 min
Lars Bröndum – Largo for Theremin and Live Electronics (20 min) – 20 min
Lars Höjerdahl – Calla Scunk, 10:25 min
Jens Hedman och Eva Sidén – Wu Xing: WATER. 5.0,  10 min
Tamas Ungvary – Gipsy Children’s Giant Dance with IIi Fourier 17:57 min
Rolf Enström – Echelon 5:1, 18:55 min
Paul Pignon – KAKA, 9:30 min – Uruppförande
Girilal Baars – Isostasis (2017), 7:05 min

Hanna Hartman
Hanna Hartmans verk Fog Factory är ett beställningsverk från SEAMS.