Glowing Electronics 4-5 november @ Folkhemmet

Photo Kathy Hinde

GLOWING ELECTRONICS @ Folkhemmet i Östra Hoby 4-5 november 2022

En glödande het festival för experimentell ljudkonst och musik!

Dörrarna öppnas 18.00 konsert 18.30, Folkhemmet i Östra Hoby, Östra Hoby Kyrkplan.

Lysande elektronisk livemusik, video och kodad musik av ljud-magiker och kompositörer från när och fjärran. Lise-Lotte Norelius, Kathy Hinde, Giovanni Onorato, Mari Kretz, Peter Schuback, Jakob Riis, Leo Nilsson, Pär Johansson, Girilal Baars, Philippe Boix-Vives, Eva Sidén, Fabian Svensson, Sten-Olof Hellström, Ann Rosén. Elever från Österlenskolan framför ett nytt elektroniskt verk.
Vi kommer under festivalen bland annat få uppleva Kathy Hindes fantastiska verk River Traces där flodens sediment och alger direkt påverkar video och ljud.  Jakob Riis trollar fram omöjliga ljud-lanskap som han varsamt utforskar tillsammans med publiken. Eva Sidén framför sin flerkanals ljud och video-installation Landscape Spirit med animerade 3d objekt samt en pianoperformance med eam. Ann Rosén framför Candela genom att manipulera levande ljus som styr en synthesizer skapar hon en säregen elektronisk musik där även skuggor skapade av publiken blir till en del av verkets partitur. Lise-Lotte Norelius omfamnar publiken med sin rumsliga elektronmusik. (Eng scroll down).

FREDAG KL 18.30

Sten-Olof Hellström ,Tandem Musca Cacavit ÖH
Elever från Österlenskolan framför ett nytt elektroniskt verk.
Liselotte Norelius, live
Fabian Svensson
Leo Nilsson
Mari Kretz, The Atmosphere
Giovanni Onorato, No Future

 

LÖRDAG 5 NOVEMBER KL 15.00 – SAMTAL: NYA KONSERTFORMER

Under lördag eftermiddag är det dags för ett samtal bland RANK-medlemmar och andra intresserade. Tidigare har vi bland annat talat om vad geografin och platsen betyder för den konstmusikaliska verksamheten. Vardagsrummet vill lyfta frågan på vilka sätt vi närma oss vår publik. Finns det alternativa konsertformer som gör det lättare för en oinitierad publik att ta till sig experimentell musik? Alternativa konsertformer som till exempel en EAM-fika, där publiken småpratar med varandra och dricker kaffe under konserten, har enligt Vardagsrummets erfarenhet lett att ryktet spritt sig och de får allt fler besökare till kommande event. Den största utmaningen är att få publiken att komma till konserterna, väl på plats brukar nyfikenheten ta över. Finns det spännande alternativ till den klassiska konsertformen? Är kanske folk utanför storstäderna mer öppna för experimentella arrangemang, av både innehåll och form? Detta och en hel del annat kommer vi diskutera på lördagens RANK-träff!

 

LÖRDAG KL 18.30

Eva Sidén, Landscape Spirit, piano-performance med EAM
Jakob Riis. live elektronik
Peter Schuback, Ur Green Mass
Kathy Hinde, River Traces
Leo Nilsson
Pär Johansson, The secret lives of Machines
Girilal Baars, R******d
Philippe Boix-Vives
Ann Rosén, Candela

Entré 200kr / dag
Båda dagarna 250kr

Samtal om nya konsertformer, lördag kl 15. Fri entré

Köp biljett här

Ett arrangemang av Schhh/Vardagsrummet i samarbete med SEAMS, Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige och RANK, Riksförbundet Arangörer av Nutida Konstmusik.
Med stöd av Simrishamns kommun, Österlen Lyser
Evenemanget är en del av Österlen lyser.

Kontakt Sten-Olof Hellström
Mobil 0708-866459
Mail: project@schhh.se

Schhh Vardagsrummet
Hoby Prästgårdsväg 1
27636 Borrby

Call for works, Glowing Electronics 4:e och 5:e november

Call for works

Den första helgen i november väcker vi festivalen Glowing Electronics till liv igen.

Glowing Electronics är en festival för experimentell ljudkonst och elektroakustisk musik mitt i den Österlenska landsbygden. Vi söker elektroakustiska verk för diffusering, 4-kanals verk, videoverk och live-elektronik.

Tyvärr kan vi nu läget inte erbjuda någon ersättning men alla verk STIM-rapporteras och vi betalar naturligtvis STIM avgiften.

När det gäller live-elektronik är det viktigt att redan i ansökan beskriva vilken teknik ni använder och vad ni behöver (bord, skarvdosor, typ av anslutning till PA, antal kanaler etc.).

Skicka inga ljudfiler utan länkar till SoundClould, Vimeo etc.

Deadline är 2022-09-29  kl. 24.00  UTC.
Men observera att det är först till kvarn som gäller och vi  kommer att fylla programmet undan för undan vilket kan innebära att det slutgiltiga programmet kan vara satt innan deadline!

Vi meddelar vilka verk som har valts senast 2022-10-15

OBS

Svara till project@schhh.se

Sten-Olof & Ann

Schhh Vardagsrummet
Hoby Prästgårdsväg 1
27636 Borrby

Ny styrelse 2022-23

SEAMS styrelse

Vid Årsmötet den 23/5 beslutades att följande styrelse väljs för kommande år.

Styrelsen 2022-23

Ordförande: Paul Pignon (omval)
Vice-ordförande: Eva Sidén (omval)
Kassör: Thommy Wahlström (omval)
Sekreterare: Amit Sen (nyval)
Webbansvarig: Mari Kretz (omval)
Elektron Records ansvarig: Girilal Baars (omval)
Ordinarie ledamot: Sten-Olof Hellström (omval)

Revisorer: Hans Parment, Jonas Boberg,
Revisoruppleanter: Torbjörn Bellind
Valberedning: Jonas Boberg och Torbjörn Bellind

SEAMS årsmöte 2022

Kallelse till SEAMS årsmöte 2022

Onsdagen den 4 maj 2022, kl. 19.

Mötet sker på EMS i Konferensrummet, även medelst Zoom.
Zoom inloggningsuppgifter skickas ut med e-post i god tid.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Frågan om mötets behöriga utlysande
§3. Upprättande av röstlängd
§4. Godkännande av dagordning
§5. Val av ordförande för mötet
§6. Val av sekreterare för mötet
§7. Val av två justeringsmän för mötet
§8. Verksamhetsberättelse från föregående årsmöte 12-06-2021 fram tills idag
§9. Ekonomisk redovisning för 2021
§10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
§11. Val av ordförande – valberedningens förslag:
§12. Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag:
§13. Val av två revisorer med två suppleanter
§14. Val av valberedning (två personer)
§15. Provning av medlemskap
§16. Fastställande av medlemsavgift
§17. Diskussion om verksamhet, frågor till styrelsen
§18. Inkomna motioner
§19. Av mötet väckta frågor
§20. Mötets avslutande

 

OBS! För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2022. Betala in 100 kr till pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS. Glöm inte att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.

Minneskonserter 3-5 november, 2021

Minneskonsert på Fylkingen

Tre minneskvällar på Fylkingen där vi hyllar och minns de tre tonsättare Lars-Gunnar Bodin, Anders Blomqvist och Tommy Zwedberg och deras musik och gärningar. Mer information och program kommer inom kort.

 

Konsertdagar 3-5 november, 2021

Anders Blomqvist, 3 november, kl. 19.00
Tommy Zwedberg, 4 november, kl. 19.00
Lars-Gunnar Bodin, 5 november, kl. 19.00

Medverkande i urval

Efva Lilja, Jonny Axelsson, Ivo Nilsson, Eva Sidén, Jörgen Petterson, Sören Hermansson, Anne Pajunen, Bill Brunson, Mats Lindström, EMS m.f.

Arrangör Fylkingen

Länkar

Lars-Gunnar Bodin på → Spotify.
Anders Blomqvist på → YouTube.
Tommy Zwedberg → på Spotify.

Foton:
Anders Blomqvist: Johan Ljungström
Tommy Zwedberg: privat
Lars-Gunnar Bodin: Henrik Mårtensson

Austrian concert at Fylkingen

Electroacoustic Music from Austria

29 Aug 2021

Consert start at: 7:30 PM  at Fylkingen.
Doors open at: 7 PM.
Tickets: 100 Kr, 50 Kr for SEAMS members (who paid annual fee).
The bar will be open.

The concert is part of an exchange between SEAMS and The Acousmatic Project in Vienna. The exchange also includes a concert in Lövstabruk.

Link to Fylkingen: https://fylkingen.se/node/2783
Link to FB-event: https://www.facebook.com/events/364341198492572


Consert at Lövstabruk, 28th August, 2021

Consert start at: at 2-4 PM (free entrance)
Löfstabruks Kulturföreningen: https://leufstakultur.se/event/ljudkonst-eam-13e-argangen-forestallning-i-tradgarden/

FB-event: https://www.facebook.com/events/416781956380134


Electroacoustic Music from Austria

Concert #2, Fylkingen, 29 Aug 2021, 19:30
Pdf: Austrian concert at Fylax programblad

Program

Caroline Profanter
Magnetismen, 2017
(7.17 min) stereo, fixed media

Katharina Klement (music), Doris Schmid (video)
natura morta, 2021
10 min, stereo, audiovisual

Tobias Leibetseder
Time Crystals, 2021
21 min
Live electronics

 Interval  – 20 min (Bar open)

Thomas Gorbach
Flash Rust, 2019
9.38 min, stereo, fixed media

Caroline Profanter
Risonanze
15 min, stereo, solo improvisation

Martina Claussen
Verwoben, 2020
10.12 min, stereo, audiovisual
Conny Zenk: Video

Duo 3-Kanal
Live Set, 4-Kanal
Katharina Klement (Zither & Electronics)
Martina Claussen (Voice, Objects & Electronics)

Duo Claussen - Klement
Duo Claussen – Klement


Duo Claussen – Klement


Thomas Gorbach

Comments

Magnetismen – Caroline Profanter
Electromagnetic waves surround us. They are omni-present, but we don’t hear them, usually. For this work I recorded those crackling, noisy, but also melodic sounds with the help of special microphones, and created a noisy little symphony out of it.

natura morta – Katharina Klement and Doris Schmid
The tradition of the genre “natura mort”, a representation or arrangement of motionless objects, goes back to antiquitiy. The objects are representative of philosophical interpretations of the visible world with reference to its transience.

This work brings together the media of image and sound within this concept. It is based on the exploration of a selected space under specific conditions. Space is understood here as a multi-layered link between a geographical location and a defined mental state.

The optical starting point is a photograph of a landscape. Gradually, parts of this landscape begin to move. On the lake, waves glisten in slow motion, while the leaves of the trees move in time lapse in the wind. The movements of the individual parts of the picture take place in independent rhythms. The perception of a uniformly running time is suspended, several „local times“ model the image.

In music, we work with a limited contingent of sounds. Through transformations, their relations are constantly shifted. Size ratios, also foreground and background change, speeds are accelerated or slowed to a standstill.

The human being remains visually and acoustically omitted. The absence of people is not only a characteristic of every still life, it also refers to the situation of our current “lockdowns“ due to a pandemic. We become witnesses to a metamorphosis that oscillates between „real“ and „fake“.

Verwoben – Martina Claussen
The piece `Interwoven ́ deals with interaction, being near and distant, with fusion, as well as peeling out of the crowd.

Flushrust – Thomas Gorbach
Flashrust was created in 2019 under the pressure of the summer heat when the hot dust often made the objects barely recognizable. Perseverance was the motto during seemingly endless repetitions of hot hours. Fascinated and deterred, I searched for a sound phenomenon of a vibrating continuum in transition to rotation and finally to white noise.

Time Crystals – Tobias Leibetseder
Time Crystals are quantum systems whose symmetrical order is defined in time rather than in space. The physicist Frank Wilczek created this theory 2012 which was experimentally confirmed 2017. A new kind of matter may have been found.

”Time Crystals” is a metaphor for a kind of new matter based on symmetric repetitive sonic structures in time thereby creating a broad variety of sonic crystals glowing in the dawn of space time.

Bios

Caroline Profanter
Caroline Profanter works in the fields of electroacoustic and acousmatic music as a composer and performer. She creates imaginary soundscapes and sonic narratives on the perceptional threshold of familiarity; playing recorded sounds taken from the context of everyday life, interweaved with electronically generated sound material. With a special interest in background noises and interferences, that are produced by our environment: electricity, and other waves, that surround us. Her performances often involve the use of amplified objects, feedback systems and are conceived for multichannel speaker configurations.

She studied Computer Music and Electronic Media at the University of Music and Performing Arts in Vienna and holds a Master’s degree in Acousmatic Composition from the Royal Conservatory of Mons in Belgium. Her works have been presented in various Festivals, including: Espace du Son (BE), Wien Modern (AT), Sound Spaces (SWE), Plage Sonore Le Havre (FR), XI Bimesp – Sao Paolo (BR), Visiones Sonoras – Morelia (MEX), Festival für Zeitgenössische Musik (I), Transart Festival (I), SYNC.2013 (RU).

Since 2017, she works for Q-O2 workspace for experimental music and sound art in
Brussels.

cprofanter.klingt.org
soundcloud.com/carly-profanata

 

Katharina Klement
born 1963 in Austria, active as composer-performer in the field of composed and improvised, electronic and instrumental music. Numerous cross-connecting projects within the fields of music-text-video. She is particularly interested in the piano and its extended playing techniques. Founder and member of several ensembles for improvised music.

International concerts and performances, most recently in Basel/Gare du Nord, Tamil Nadu/South India, Q02 Brussels, festivals Wien Modern, Elevate Graz, Klangspuren Schwaz, ”Zwei Tage Zeit“ Zürich, BIMESP/Sao Paolo, contemporary music festival Florida. Many recordings including labels gruenrekorder, Ventil records, chmafu nocords, Austrian gramophone.

Collaboration with various ensembles and artists, e.g. ensemble recherche, Klangforum Wien, Ensembles PHACE, Schallfeld, Studio DAN, airborne extended. Several prizes and awards like „honorary mention“ 2006 ars electronica Linz, federal scholarship composition 2002 und 2011, art prize Austria section music 2013, Gustav Mahler award Austria 2017. Since 2006 lecturer at the course for electroacoustic and experimental music/University of Music and Performing Arts Vienna

www.katharinaklement.com

 

Thomas Gorbach
… grew up in a little village in the mountains with the shimmering sounds from his brother’s accordion, the natural sounds of the surroundings, the four bells of the local Catholic church and the changeable sounds of a synthesizer. Classical music studies in Switzerland and studies of electroacoustic music at the University of Music and Performing Arts in Vienna. In 2007 he founded the first concert series for acousmatic music in Austria and established the first Austrian acousmonium with the concert association THE ACOUSMATIC PROJECT. Various teaching activities, sound installations, PEEK research project, international concert activities and state scholarship for composition 2020.

theacousmaticproject.at/thomas-gorbach

 

Doris Schmid
1974 * Switzerland
Visual artist with film, video, installation and photography. Studies in Basel and Zurich (painting and video/new media). Since 2000 exhibitions, art projects, screenings, participation in video festivals and projects with musicians. Prizes (such as Videotage Basel, NAB, shift Festival Basel).

Freelance Video Cutter for Documentaries (arte, 3sat, srf). Residencies in Vienna, Berlin, Paris, Tokio and Nairs. 2002 ― 2012 in Vienna, lives since then in Berlin.

www.dorisschmid.net
www.schlebruegge.com/de/content/doris-schmid-projektionen
vimeo.com/channels/eunicemartinsdorisschmid

 

Martina Claussen
The composer and vocal artist Martina Claussen explores and combines the sounds of the human voice and sound objects with field recordings, analogue and digital electronics. She explores the space and the performative action and has over the years steadily developed her own, distinctive style of music.

She studied computer music and electronic media at the University of Music and Performing Arts in Vienna, Voice at the Music and Arts University of the City of Vienna and composition at the Bruckner University in Linz.

Performances and concerts at various international festivals including
Ars Electronica, Wien Modern, Fylkingen-Stockholm, Festi al Futura-Crest /France Acousmatic Festival St.Petersburg, Iklektik-London and the New York City Electroacoustic Music Festival.

She recently received the Publicity Award of SKE / Austro Mechana 2020.
She works at the University of Music and Performing Arts Vienna where, since 2009, she holds the position of Associate Professor of Voice.

martinaclaussen.at

 

Conny Zenk is a media artist working at the intersection of performance, video, and sound in the context of urban architecture and the city. Her working method is transdisciplinary and artistically explorative using digital and analog interfaces, vehicles, and media. Since 2017 she curates the participatory event series RAD Performance.

connyzenk.com

 

Tobias Leibetseder
Tobias Leibetseder is a composer, performer, sound and media artist.
In his work he engages with the aspects of space and transformation.
Studied jazz / fusion guitar at the American Institute of Music. Studied architecture at the Vienna University of Technology. Studied computer music and electronic media at the Institute for Electroacoustics at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Studied media composition and computer music at the Anton Bruckner University in Linz. Works in the field of electroacoustic music, sound art, radio art, short radio plays, graphics, design, media art.
Artistic researcher in the FWF project ”Rotting Sounds” in cooperation with the University of Music and Performing Arts Vienna.
Concerts and performances at Zeiträume Basel, Wien Modern, Alte Schmiede (Vienna), Echoraum (Vienna), Fashion Week (Brighton), Ars Elektronica (Linz), Radiokulturhaus (Vienna), Volkstheater (Vienna), Steirischer Herbst (Graz) ZKM (Karlsruhe), Kunstenfestival des Arts (Brussels) Gessneralle (Zurich) Teaterhuset Avantgarden (Trondheim), and many more

www.tobiasleibetseder.at

Karl Sczuka Prize for Hanna Hartman

Karl Sczuka Prize for Hanna Hartman

Jury praises the piece ”Fog Factory”

Award ceremony on October 17, 2021 in Donaueschingen
Baden-Baden. The Karl Sczuka Prize for works of radio art goes to the Berlin-based Swedish sound artist, composer and performer Hanna Hartman for her sound art work ”Fog Factory”. The prize is awarded by the Südwestrundfunk (SWR) and is associated with a prize money of 12,500 euros. The piece is commissioned by SEAMS (Society for Electroacoustic Music in Sweden) and was premiered at the ”Echoes around me Festival” in Vienna in October 2020. The Karl Sczuka Prize is the most important international award for advanced works of radio art. The award ceremony will take place on October 17, 2021 in Donaueschingen. SWR2 broadcasts the award-winning piece the same evening.

”Own acoustic language full of poetry”.
The jury stated in their reasoning: ”The Karl Sczuka Prize 2021 goes to the acousmatic piece ”Fog Factory” by Hanna Hartman. Based on original recordings and sounds of a Buchla 200 modular synthesizer, the artist develops her own sonic language full of poetry. The sounds, detached from their context, gain a new sonic intensity in this audio work. The playfully alliterating title of Hartman’s concise work can be read as a description of the artistic process whereby acoustic material shimmers between different aggregate states.”

77 competition entries from 21 countries
The internationally renowned Karl Sczuka Prize is awarded annually to the ”best production of a work of radio art using musical material and structures in an acoustic performance”. This year, 77 competition entries from 21 countries were submitted. An independent jury chaired by visual artist Olaf Nicolai decided on the winners on Thursday (July 8) in Baden-Baden. Other jury members were Julia Cloot, Michael Grote, Thomas Meinecke and Julia Mihály. The Karl Sczuka Prize is named after the in-house composer of the SWF founding years and was first awarded in 1955.

Further information and an interview with the chairman of the jury on the Internet: www.SWR2.de/sczuka

Congratulations to the winner Hanna Hartman.
Looking forward to your application for next year’s Karl Sczuka Prize.

Best regards,
Frank Halbig

SEKRETARIAT DES KARL-SCZUKA-PREISES
Südwestrundfunk
76522 Baden-Baden

Ny styrelse 2021-22

SEAMS styrelse

Vid Årsmötet den 12/6 beslutades att sittande styrelse väljs om för kommande år.

Styrelsen 2021-22

Ordförande: Paul Pignon
Vice-ordförande: Eva Sidén
Kassör: Thommy Wahlström
Sekreterare: Magnus Alexanderson
Webbansvarig: Mari Kretz
Elektron Records ansvarig: Girilal Baars
Ordinarie ledarmot: Sten-Olof Hellström

PULS: presents Nordic Electroacoustic music in Binaural 3D

Electric Audio Unit (EAU) and Audiorama presents six real-time broadcasts of electroacoustic music works from Nordic composers, in Binaural 3D sound!

On the following dates at 12:30 CET you can tune in to hear electroacoustic music from Nordic composers curated by members of EAU and Audiorama.
1: 02.6 EAU curator Natasha Barrett
2: 09.6 Audiorama curator Magnus Bunnskog
3: 16.6 EAU curator Anders Tveit
4: 23.6 Audiorama curator Marcus Wrangö
5: 30.6 EAU curator Anders Vinjar
6: 18.8 EAU curator Ernst van der Loo
So put on your headphones and enjoy half an hour of top notch electroacoustic music from Nordic composers in 3D sound.

Program 2.6:

Mikkel Alvheim Åse (NO): F=ma (2019) (6’48)
Natasha Barrett (NO/UK): Talking Trees (2020) (7’00)
Giuseppe Pisano (I): Verso Stelle Mai Viste (2020, premier) (9’40)
Lise-Lotte Norelius (SE): dådådede (2021, 4’58)
The concerts is a part of the Nordic Livemusic program (PULS) and is supported by the Nordic Culturefund and the Norwegian culturefund.

More info:

SEAMS årsmöte 2021

Kallelse till SEAMS årsmöte 2021

Lördagen den 12 juni 2021, kl. 13. Mötet sker på Zoom, länk till mötet skickas med epost i god tid.

Dagordning

§1.                 Mötets öppnande
§2.                 Frågan om mötets behöriga utlysande
§3.                 Upprättande av röstlängd
§4.                 Godkännande av dagordning
§5.                 Val av ordförande för mötet
§6.                 Val av sekreterare för mötet
§7.                 Val av två justeringsmän för mötet
§8.                 Verksamhetsberättelse från föregående årsmöte 8/6-20 fram tills idag
§9.                 Ekonomisk redovisning för 2020
§10.               Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2020
§11.               Val av ordförande – valberedningens förslag:
§12.               Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag:
§13.               Val av två revisorer med två suppleanter
§14.               Val av valberedning (två personer)
§15.               Provning av medlemskap
§16.               Fastställande av medlemsavgift
§17.               Diskussion om verksamhet, frågor till styrelsen
§18.               Inkomna motioner
§19.               Av mötet väckta frågor
§20.               Mötets avslutande

Valnämnden föreslår omval av samtliga, dvs:

Ordförande:
Paul Pignon
Styrelsen:
Magnus Alexandersson
Girilal Baars
Sten-Olof Hellström
Mari Kretz
Eva Sidén
Thommy Wahlström

 

Medlemsavgift 2021

För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2021
100 kr, pg. 486 54 79 – 2, betalningsmottagare SEAMS.

Kom ihåg att skriva ditt namn samt aktuell post- och e-postadress.