Kontakt

Du kan kontakta oss om du har frågor om föreningen, om medlemskap och konserter vi arrangerar. (Scroll down for English version)

Epost:
seams.info [at] gmail.com

Post- och fakturaadress:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

Organisationsnummer:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2

SEAMS styrelse 2020-21:
Ordförande: Paul Pignon
Vce ordförande: Eva Sidén
Kassör: Thommy Wahlström
Sekreterare: Sten-Olof Hellström
Webbansvarig: Mari Kretz
Ansvarig för Elektron: Girilal Baars
Övrig ledamot: Magnus Alexanderson

Email:
seams.info [at] gmail.com

Postal and invoice address:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

VAT number:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2

SEAMS board 2020-21:
Chairperson: Paul Pignon
Vice-chairperson: Eva Sidén
Treasurer: Thommy Wahlström
Secretary: Sten-Olof Hellström
Webmaster: Mari Kretz
Elektron records: Girilal Baars
Board member: Magnus Alexanderson