Kontakt

Du kan kontakta oss om du har frågor om föreningen, om medlemskap och konserter vi arrangerar. (Scroll down for English version)

Epost:
seams.info [at] gmail.com

Post- och fakturaadress:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

Organisationsnummer:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2

Styrelsen 2022-23

Ordförande: Paul Pignon (omval)
Vice-ordförande: Eva Sidén (omval)
Kassör: Thommy Wahlström (omval)
Sekreterare: Amit Sen (nyval)
Webbansvarig: Mari Kretz (omval)
Elektron Records ansvarig: Girilal Baars (omval)
Ordinarie ledamot: Sten-Olof Hellström (omval)

Revisorer: Hans Parment, Jonas Boberg,
Revisoruppleanter: Torbjörn Bellind
Valberedning: Jonas Boberg och Torbjörn Bellind

Email:
seams.info [at] gmail.com

Postal and invoice address:
SEAMS
c/o EMS
Söder Mälarstrand 61
118 25 Stockholm

VAT number:
802408-9941
Plusgiro:
486 54 79-2