Om SEAMS

SEAMS – sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige engagerar ett hundratal medlemmar runt den gemensamma målsättningen att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Vi arrangerar regelbundet konserter för att presentera nya och gamla verk, från såväl den svenska, som den internationella EAM-scenen.
En av hörnpelarna i föreningens verksamhet är det internationella utbytet. Vi bjuder in tonsättare, musiker och arrangörer från andra länder för konserter i Sverige, likväl som att vi reser ut och presenterar musik på den internationella scenen.

SEAMS har ett nära samarbete med Elektronmusikstudion EMS och engagerar sig i studions drift och utveckling. Vi är också medlemmar i RANK – riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik.

Föreningens skivetikett heter Elektron Records och ger ut främst svensk elektroakustisk musik.

SEAMS startades 1983 under namnet Svenska ICEM och ingick då som en sektion av International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM) med säte i Frankrike.

Alla som har intresse i genren är välkomna att söka medlemskap via SEAMS hemsida, eller betala in medlemsavgift 100 kr/år till SEAMS plusgiro 486 54 79-2. Glöm inte att uppge ditt namn och din e-postadress..

SEAMS arkiv är deponerat på Musik och Teaterbiblioteket, du hittar information om arkivet här.